۱۳۹۰/۰۸/۱۸

دریاچه اورمیه و زایندرود دو روی یک سکه

10 سالی می باشد که کارشناسان محیط زیست از خشکی و تبدیل شدن دریاچه اورمیه این نگین آزربایجان به کویر نمک خبر می دهند، اخباری که در طی مدت زمان گشایش همین وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه نیز منتشر شده است به خوبی نشانگر عمق فاجعه خشکانیدن دریاچه اورمیه می باشد. در حالی که این متن را می نویسم بیش از 60% دریاچه اورمیه خشکیده است، ولی هنوز از سوی مسئولین دولتی و ملی قدم کوچکی در راه احیا و یا جلوگیری از مرگ دریاچه اورمیه برداشته نشده است گوئی دریاچه اورمیه به عمد خشکانیده می شود. خبرها حاکی از بارش باران در چند هفته اخیر می باشد ولی با توجه به مقالات علمی که در ماههای پیش در وبلاگ اخبار اورمیه منتشر کرده ام در آنجا به این مسئله پرداخته ام که در طی 2 سال اخیر حوضه دریاچه اورمیه سال ترسالی را پشت سر گذشاه است و متوسط مقدار بارندگی خوب بوده است ولی آمارها و تصاویر ماهواره ای حاکی از تسریع روند خشک شدن دریاچه اورمیه می باشد. باید متوجه این موضوع باشیم که بارش باران یکی از عوامل جلوگیری از خشکانیدن دریاچه اورمیه می باشد، در جائی که بیش از 35 سد ساخته شده است و 1 قطره آب نیز به داخل دریاچه اورمیه سرازیر نمی شود بارش روزانه چند صد میلیمتر باران شاید بتواند سالیانه 1 میلیارد مترمکعب کمبود آب دریاچه اورمیه را تعمین کند، دریاچه اورمیه 20 میلیارد مترمکعب از آب خود را از دست داده است. 
چند ماه پیش که در شهرهای ترک نشین اورمیه، تبریز و دیگر شهرها اعتراضی به وضعیت وخیم و خشکانیدن دریاچه اورمیه توسط مردم ترک شکل گرفت دولت ایران خبر از بودجه 900 میلیونی برای نجات دریاچه اورمیه خبر داد که در آن زمان این خبر را تنها ابزار تبلیغاتی معرفی کرده بودم، هنوز 1 ریال این پول هم تصویب و عملی نشده است و مطمئناً هیچ وقت به دریاچه اورمیه نخواهد رسید.
در دیگر سو مسئله زاینده رود اصفهان می باشد، که پس از اوضاع نابسمان محیط زیستی که داشته است در اولین فرصت دولت تصمیم به بازکردن یکی از سدها گرفت و به قول خبرگزاریهای دولتی زاینده رود زنده شد.
بله زاینده رود زنده شد ولی چرا دریاچه اورمیه را نمی خواهیم زنده کنیم؟ چه فرقی مابین زاینده رود و دریاچه اورمیه آزربایجان وجود دارد؟ آیا این نوع برخورد دوگانه حتی در مورد مسائل زیست محیطی نیز حاکی از نگاه تبعیض آمیز به مناطق ملی ترک و فارس و دیگر مناطق غیر فارس نشین  نیست؟ 
هنوز هم اشخاصی که تنها صدای مرگ دریاچه اورمیه بودند تنها به خاطر اعتراض به مسائل زیست محیطی در داخل زندانند، اکثر این اشخاص روزنامه نگاران، دانشجویان و قشر تحصیل کرده ترک می باشد. 
این تنها موردی از موارد هزاران تبعیض در زمینه های مختلف می باشد از نام خلیج عربی گرفته تا دریاچه اورمیه و .... همگی آیئنه تلخ تبعیض های موجود در ایران  می باشد.