۱۳۹۰/۰۷/۲۶

تصاویر دریاچه اورمیه باید در کتاب ها تغییر کند

باید تصاویر دریاچه اورمیه در کتاب ها تغییر کند
امروز داشتم فکر می کردم که اگر قرار باشه تصویر دریاچه ی اورمیه در کتاب های جغرافی به روز رسانی بشه باید چه چیزی رو جایگزینش کرد. ما همه به اون شکل و شمایل قدیمی دریاچه اورمیه عادت کردیم اما به نظر می رسه که با توجه به تغییرات اخیر و خصوصا این حقیقت که بازگشت دریاچه اورمیه به روزهای گذشته بعید به نظر می رسه، ضرورت داره یک نقشه ی جدید از دریاچه ارائه بشه.
تصویری که همه ی ما از دریاچه اورمیه در ذهن داریم چیزی شبیه به تصویر بالائی می باشد...
امروز نشستم و آخرین تصاویر ماهواره ای دریاچه اورمیه رو دانلود کردم و با توجه به داده های موجود تصویر زیر رو تهیه کردم. آنچه در تصویر با رنگ آبی پر رنگ نشون داده شده در واقع بخشی از دریاچه اورمیه است که میشه گفت هنوز آب داره. به عبارتی هنوز خیسه. بخش آبی کمرنگ اون چیزی است که شما به طور متوسط توقع دارید در دریاچه ی اورمیه وجود داشته باشه. البته در سال های پر آبی دریاچه اورمیه حتی بیشتر از این آب داشته که می تونید نمونه اش رو در تصویر بعدی ببینید.
 
منبع تصاویر:
http://tinyurl.com/6aczu9q