۱۳۸۹/۱۲/۰۸

سرشماری نیمه زمستانه پرندگان آبزی و کنار آبزی در تالاب های استان آزربایجان غربی انجام شد

به گزارش سبزپرس و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی بر اساس برنامه تنظیمی ، تالابها و مناطق آبی استان در طی برنامه منسجمی با همکاری گروهی متشکل از کارشناسان سراسر استان مورد بررسی و سرشماری قرار گرفت.
 بر اساس این گزارش در این برنامه که 12 روز به طول انجامید تعداد 260 سایت در سطح استان تحت پوشش برنامه سرشماری قرار گرفتند که در طی آن در مجموع 26  هزار و  748 قطعه پرنده متعلق به 58 گونه مورد شناسایی و سرشماری قرار گرفت.
  این گزارش می افزاید این  تعداد در مقایسه با آمار سرشماری زمستانه سال 1389 از نظر تعداد کاهش معادل 37 درصد و از لحاظ تعداد گونه افزایش 28 درصدی را نشان می دهد. که عمده ترین علت این کاهش را می توان در وضعیت دمایی و خشکسالی استان را در سال جاری نسبت به سال گذشته دانست
http://tinyurl.com/6yqkgfg