۱۳۹۰/۰۱/۰۲

Bu Gün Dünyada Su Günüdür - world water day

Hər il 22 mars dünyada unesco Tərəfindən elan olan Dünya Su Günü adlandırılır. Dünya Su Günü 2010 ilində Su Şəhərlər üçün sloqanıla adlandırılıb. Dünya Su Gününün amacı dünya Ulusları və Uluslararası örgütləri Su Sorunalrı yönündə yönləndirməkdir.
Dünya su Günü birinci dəfə 1992 ci ildə önərilibdir.
Bu gün 1993 ci ildə Uluslararası Çevrə Confransında ələ alinibdir.
2010 ci ildə Sü Günü Arı Su, Sağlama dünya üçün sloqanıla anılmışdı. Bu gün haqqında daha bilgi almaq üçün Dünay Su Günü Saytına başa çəkə bilərsiniz.